Linggo, Nobyembre 15, 2009

Existence: System Manipulate Hobbyph.com

Maraming salamat kay Tantan ng Davao at sa Black Sheep Video Art Production & Unwritten Future Guerrilla Theater Collective! Nawa'y dumami pa ang mga itim na tupa sa inyong kawan! Mabuhay ang mga maboteng pastol sa katimugan!

Linggo, Nobyembre 8, 2009

City Culture Hobbyph.com

Maraming salamat kay Tantan ng Davao at sa Black Sheep Video Art Production & Unwritten Future Guerrilla Theater Collective! Nawa'y dumami pa ang mga itim na tupa sa inyong kawan! Mabuhay ang mga maboteng pastol sa katimugan!

I Am Your God Hobbyph.com

Maraming salamat kay Tantan ng Davao at sa Black Sheep Video Art Production & Unwritten Future Guerrilla Theater Collective! Nawa'y dumami pa ang mga itim na tupa sa inyong kawan! Mabuhay ang mga maboteng pastol sa katimugan!

Be In Control Or Be Controlled Hobbyph.com

Maraming salamat kay Tantan ng Davao at sa Black Sheep Video Art Production & Unwritten Future Guerrilla Theater Collective! Nawa'y dumami pa ang mga itim na tupa sa inyong kawan! Mabuhay ang mga maboteng pastol sa katimugan!

Marvel Universe/Legends super-heroes & villains: Avengers, Fantastic 4, X-Men, etc. Hobbyph.com

Update: October 31, 2010DC Universe/Elseworlds: Justice League super-heroes, G.I. Joes, Cobra legions, Arashikage ninja clan Hobbyph.comUpdate: October 31, 2010

Update: February 27, 2011