Sunday, November 15, 2009

Existence: System Manipulate (PinoyPunk.com)

http://pinoypunk.com Maraming salamat kay Tantan ng Davao at sa Black Sheep Video Art Production & Unwritten Future Guerrilla Theater Collective! Nawa'y dumami pa ang mga itim na tupa sa inyong kawan! Mabuhay ang mga maboteng pastol sa katimugan!
http://pinoypunk.com

No comments:

Post a Comment