Sunday, November 15, 2009

Existence: System Manipulate (PinoyPunk.com)

http://pinoypunk.com Maraming salamat kay Tantan ng Davao at sa Black Sheep Video Art Production & Unwritten Future Guerrilla Theater Collective! Nawa'y dumami pa ang mga itim na tupa sa inyong kawan! Mabuhay ang mga maboteng pastol sa katimugan!
http://pinoypunk.com

Sunday, November 8, 2009

City Culture (PinoyPunk.com)

http://pinoypunk.com Maraming salamat kay Tantan ng Davao at sa Black Sheep Video Art Production & Unwritten Future Guerrilla Theater Collective! Nawa'y dumami pa ang mga itim na tupa sa inyong kawan! Mabuhay ang mga maboteng pastol sa katimugan!
http://pinoypunk.com

I Am Your God (PinoyPunk.com)

http://pinoypunk.com Maraming salamat kay Tantan ng Davao at sa Black Sheep Video Art Production & Unwritten Future Guerrilla Theater Collective! Nawa'y dumami pa ang mga itim na tupa sa inyong kawan! Mabuhay ang mga maboteng pastol sa katimugan!
http://pinoypunk.com

Be In Control Or Be Controlled (PinoyPunk.com)

http://pinoypunk.com Maraming salamat kay Tantan ng Davao at sa Black Sheep Video Art Production & Unwritten Future Guerrilla Theater Collective! Nawa'y dumami pa ang mga itim na tupa sa inyong kawan! Mabuhay ang mga maboteng pastol sa katimugan!
http://pinoypunk.com

Marvel Universe/Legends super-heroes & villains: Avengers, Fantastic 4, X-Men, etc. (QuickieComics.com)

http://quickiecomics.comUpdate: October 31, 2010http://quickiecomics.com

DC Universe/Elseworlds: Justice League super-heroes, G.I. Joes, Cobra legions, Arashikage ninja clan (QuickieComics.com)

http://quickiecomics.com

Update: October 31, 2010

Update: February 27, 2011

http://quickiecomics.com